Voda a chlad – prevencia, terapia a rehabilitácia

Vydavateľstvo LIEČREH v kooperácii s vydavateľstvom Typoset print pripravili pre rehabilitačnú verejnosť plnofarebnú publikáciu s názvom Voda a chlad – prevencia, terapia a rehabilitácia , ktorú napísala skupina popredných autorov z oblasti rehabilitácie, kúpeľníctva a fyzikálnej terapie. Kniha je chápaná ako populárne podávaná učebnica oboznamujúca čitateľa pútavým spôsobom o možnostiach prevencie, terapie a rehabilitácie za pomoci vody a chladu. Autori stavajú na vedeckých odborných faktoch, takže kniha slúži ako učebnica, ale zároveň podávajú matériu dostatočne populárne, aby ju vedel čítať aj záujemca o problematiku aplikácie tepla (chladu) a vody bez odborného vzdelania.
Z hľadiska dlhodobej stratégie nášho odboru je potešujúce, že sa do knihy dostala v náležitej šírke aj problematika hydrokinezioterapie. Naposledy bola hydrokinezioterapia publikovaná v našej literatúre v roku 1997 – teda už pred viac ako desiatimi rokmi.
Za pozoruhodné treba považovať aj historickú exkurziu do minulosti slovenskej liečby vodou a chladom, kde sa dozvedáme o prekvapivých údajoch, že odborníci spred dvoch storočí boli prinajmenšom súčasníci, ak nie predchodcovia takých zvučných nemeckých mien (Vincenz Priessnitz a Sebastian Kneipp), po ktorých sú dodnes pomenovávané terapeutické postupy v našom odbore. Jedná sa o pezinského lekára Jána Karola Lübecka a dvoch Záhorákov – Jána Šuleka a Fraňa Madvu – história sa až doteraz chovala k ním macošsky. Aj týmto ím chceli iní dvaja Záhoráci, patriaci do autorského tímu tejto knihy, vzdať hold. Grafici dokonca použili predslov z jednej takýchto publikácii písanej švabachom ako motívy na celú predsádku.
Viacerí z autorov sú evidentne ,,zapálení“ pre preventívne a liečebné programy spojené s otužovaním, plávaním a aplikáciou chladu ako významného liečebného prostriedku.
Za pozoruhodné možno považovať aj fakt, že sa v slovenskej literatúre uvádzajú indikácie a kontraindikácie pre kryokomoru, ktoré sú navyše doplnené aj základnými technickými údajmi.
Táto kniha teda otvára nové možnosti, nové perspektívy tak pre celý náš odbor, ako aj pre jednotlivé pracoviská, ktoré sa podujali na aplikáciu niektorej s popisovaných procedúr.

Zostavovateľ: Dr. Pavol Dinka

Autori:

MUDr. Ernest Caban
Prof. MUDr. Juraj Čelko, CSc.
Dr. Pavol Dinka
Prof. MUDr. Anton Gúth, CSc.
RNDr. Ján Rapák
MUDr. Janka Zálešáková

Kniha je určená pre laickú verejnosť, študujúcich v oblasti
rehabilitácie, balneológie a fyziatrie, ako aj pre študentov Vysokej školy zdravotnej a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

Lektorovali: MUDr. László Kiss, CSc., Ing. Alexander Kirschner
Fotografie: Bohumil Bemmer, Ing. Peter Hoták, Lukáš Grešner, Ing. Alexander Kirschner, Mgr. Roman Murín, Radoslav Rabatin, archív –
Slovenské ľadové medvede — Polar Bears Slovakia, archív autorov, fotokópie archívnych dokumentov

Vydavateľstvo: Formát & Liečreh
Jazyková redakcia: PhDr. Zora Špačková
Obálka: Pavel Kordoš & Jakub Dvořák
Copyright © Pavol Dinka (ed.). Ernest Caban, Juraj Čelko, Anton Gúth, Ján Rapák. Janka Zálešáková, 2008

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.