Metodiky

Metodiky v Rehabilitácii

Pasívne rehabilitačné metodiky

Pasívne rehabilitačné metodiky sú kľúčové pre liečbu a prevenciu rôznych pohybových problémov. Jednou z najúčinnejších metód je liečba šokovou vlnou. Nárazová vlna (synonymá šoková vlna, pulzná vlna) je silný impulz akustickej energie, ktorý sa aplikuje pomocou špeciálneho aplikátora do postihnutého tkaniva. Tento impulz vyvoláva intenzívne fyziologické, regeneračné a rekonštrukčné procesy v tkanive. Účinky tejto terapie pretrvávajú týždne až mesiace, aj po jedinej aplikácii. Nárazová vlna je veľmi účinná pri liečbe rôznych chronických bolestí a zápalov.

Zobraz viac

Liečba šokovou vlnou

Rázová vlna (synonymá šoková vlna, pulzná vlna, česky tiež rázová vlna) je silný impulz akustickej energie, podobný výstrelu, prenášaný špeciálnym aplikátorom do postihnutého tkaniva v podobe nepravidelne kmitajúcej vlny. Jej účelom je vyprovokovanie intenzívnych fyziologických, regeneračných a rekonštrukčných procesov v tkanive. Ich priaznivý účinok na človeka potom pretrváva týždne až mesiace a to aj po jedinej aplikácii. Nárazová vlna…

Zobraz viac

Metodiky v rehabilitácii – Liečba rázovou vlnou – rehabilitačné centrum Bratislava
Metodiky v rehabilitácii - Ošetrenie rázovou vlnou
Metodiky v rehabilitácii – Ošetrenie rázovou vlnou

Uvoľnenie spúšťových bodov

Spúšťové body, známe aj ako trigger pointy, sú miestami zvýšenej citlivosti vo svaloch, ktoré môžu vyvolávať bolesť. Uvoľnenie spúšťových bodov je dôležitou technikou v rehabilitácii, ktorá pomáha zmierniť bolesť a obnoviť funkčnosť postihnutých svalov. Tieto body sú na dotyk bolestivé a môžu vyvolať prenesenú bolesť vzdialenú od miesta stlačenia.

Zobraz viac

Mäkké techniky a posun fascií

Mäkké techniky sú ďalšou dôležitou pasívnou metodikou. Pri tejto technike terapeut využíva palpáciu na lokalizáciu problémových oblastí a následne pôsobí tlakom na kožu a podkožie, čím sa snaží zlepšiť pohyblivosť fascií. Posun fascií je technika, kde terapeut pôsobí protismerným pohybom na fascie, aby obnovil ich správnu funkciu.

Zobraz viac

Posun fascií

Protismerný pohyb fascií na hlave. Keď zistíme zníženie posunlivosti skratku voči spodine, pôsobíme proti obmedzenej pohyblivosti fascií s dlaňami priloženými v temporoparientalných oblastiach obojstranne smerom nahor. Protismerný pohyb na fascie trupu realizujeme tak, že jedna dlaň je priložená v driekovej oblasti a druhá v hrudnej oblasti, pričom drieková fixuje pohyb v smere nadol, zatiaľ čo druhá priložená dlaň vyvíja silu smerom nahor. Okrem…

Zobraz viac

Trakcia a mobilizácia

Trakcia je technika využívajúca ťah na uvoľnenie skrátených a tuhých svalov okolo chrbtice. Môže byť realizovaná ručne terapeutom alebo pomocou prístrojov. Mobilizácia sa zameriava na zlepšenie pohyblivosti kĺbov, najmä chrbtice, pomocou opakovaných, nenásilných pohybov. Tlak a ťah sa prevádza takou silou, aby sa dosiahol postupný návrat pohyblivosti.

Zobraz viac

Mobilizácia

Mobilizáciou sa snažíme ovplyvniť pohyblivosť kĺbov – najčastejšie chrbtice. Pod pojmom mobilizácia treba chápať opakované pohyby v kĺbe do bodu bolesti, po ktorých sa zlepšuje rozsah pohyblvosti v ošetrovanom kĺbe. Dosiahneme pri ňom postupné obnovovanie pohyblivosti kĺbu pri jeho funkčnej poruche. Vykonáva sa opakovanými, nenásilnými pohybmi v smere obmedzenia pohybu. Tlak a ťah sa prevádza takou silou,…

Zobraz viac

Metodiky v rehabilitácii - Mobilizácia
Metodiky v rehabilitácii – Mobilizácia

Manipulačná terapia

Manipulačná terapia je vykonávaná špeciálne vyškoleným lekárom. Po stanovení diagnózy sa vykonáva nárazový manéver rukami terapeuta. Používa sa na ošetrenie funkčných kĺbových blokád, ktoré sú bolestivé a obmedzujú pohyb. Cieľom je uvoľniť pohybový segment a obnoviť jeho funkčnosť.

Zobraz viac

Aktívne rehabilitačné metodiky

Aktívne rehabilitačné metodiky zahŕňajú rôzne cvičebné programy, ktoré pacienti vykonávajú pod dohľadom odborníkov. Kaltenbornova metodika je zostava troch cvikov určených na uvoľnenie mäkkých blokád chrbtice. Pohyby sa musia robiť pomaly, švihové pohyby sú nevhodné, pretože môžu vyvolať nežiadúcu reflexnú kontrakciu.

Zobraz viac

Freemannova metodika

Freemannova metodika sa zameriava na obnovenie vnútornej klenby nohy a správne postavenie končatín a trupu. Nácvik tzv. malej nohy je zameraný na izolovanú kontrakciu m. quadratus plantae bez pomoci flexorov prstov.

Zobraz viac

Metodika R. Brunkowej

Metodika R. Brunkowej vznikla z osobnej skúsenosti autorky, ktorá utrpela úraz a bola dlho pripútaná na vozíku. Zistila, že opieraním sa o opierku vozíka sa jej vracala sila a pohyblivosť končatín, čo ju inšpirovalo k vytvoreniu tejto metodiky.

Zobraz viac

Metodika B. Bobathovej

Metodika B. Bobathovej je koncept pohybovej reedukácie hemiparézy. Cieľom je inhibícia spastických vzorcov a získanie kontroly nad svalovým napätím.

Zobraz viac

Pilatesova metodika

Pilatesova metodika je sústava cvičení, ktoré precvičujú súčasne hlboký i povrchový svalový systém. Metóda je účinná iba vtedy, ak sa cvičenec naučí pohyb správne vykonať a precítiť.

Zobraz viac

Postizometrická relaxácia

Postizometrická relaxácia (PIR) využíva minimálnu silu počas izometrickej kontrakcie na uvoľnenie skrátených svalov. Každý sval má individuálnu odporovú silu, ktorá nemôže byť maximálna.

Zobraz viac

Systém celkových uvoľňovacích cvikov na skrátené svalové skupiny

Súčasný životný rytmus prináša so sebou situácie a pohyby, ktoré nie sú vždy vhodné pre náš organizmus. Nadmerné fyzické a psychické zaťaženie môže viesť k skráteniu svalov a vzniku svalových spazmov. Systém celkových uvoľňovacích cvikov pomáha uvoľniť tieto skrátené svalové skupiny a zlepšiť celkovú pohyblivosť.

Zobraz viac

Metodiky v rehabilitácii - Systém celkových uvoľňovacích cvikov - Rehabilitačná klinika Bratislava
Metodiky v rehabilitácii – Systém celkových uvoľňovacích cvikov – rehabilitačná klinika Bratislava

Neuromuskulárna aktivácia

Neuromuskulárna aktivácia (Neurac) je liečebná metóda, ktorá bola vyvinutá z terapeutického prístupu cvičenia v závese (Redcord suspension exercise). Zameriava sa na neuromuskulárnu reedukáciu u pacientov s dlhodobými muskuloskeletálnymi poruchami. Neurac je tiež veľmi účinná u neurologických pacientov a v pooperačnej starostlivosti.

Zobraz viac

Metodika prof. Gútha

Metodika prof. Gútha je založená na ovplyvňovaní posturálnych aktivít tela. Pracuje s otvorenými a uzavretými pohybovými reťazcami, pričom otvorený pohybový reťazec je skupina kĺbov, kde je posledný kĺb voľný. Táto metodika vytvára pohybový vzorec, ktorý umožňuje voľný pohyb distálnej časti končatiny.

Zobraz viac

Metodika stabilizácie a mobilizácie (SM)

Metodika SM systém je vyvinutá českým neurológom a rehabilitačným lekárom Richardom Smíškom. Tento systém sa zameriava na stabilizáciu a mobilizáciu chrbtice a je vhodný pre deti aj dospelých. Cvičenia sú navrhnuté tak, aby zlepšovali stav chrbtice a celkovú pohyblivosť tela.

Zobraz viac

Nečakajte a objednajte sa na konzultáciu ešte dnes, aby ste sa dozvedeli viac o týchto efektívnych rehabilitačných metodikách a začali svoju cestu k zdraviu a pohyblivosti!

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.