Pracovný tím

Rehabilitačný tím

Na našej rehabilitačnej klinike pôsobí vysoko kvalifikovaný rehabilitačný tím, ktorý sa skladá z lekárov a fyzioterapeutov so širokým spektrom odborných znalostí. Tento tím je vedený špičkovými odborníkmi, ktorí sa dlhodobo venujú rôznym aspektom fyziatricko-rehabilitačnej medicíny.

MUDr. Helena Šingliarová, PhD. (Garant ambulancie)

MUDr. Helena Šingliarová, PhD. - Rehabilitačný lekár
MUDr. Helena Šingliarová, PhD. – Rehabilitačný lekár

Pracuje v odbore FBLR už viac ako 30 rokov, aktuálne na pozícii primára Fyziatricko rehabilitačného oddelenia v Univerzitnej nemocnici Bratislava, nemocnica Ružinov. V rámci svojej praxe v ambulantnej, aj lôžkovej časti sa venuje širokému spektru pacientov – po úrazoch pohybového aparátu, s vertebrogénnými ťažkosťami, po ortopedických a neurochirurgických operáciách, po amputáciách, s rôznymi druhmi neurologického postihnutia- po mozgových príhodách, polyneuropatiami, parézami končatín. Dlhodobo sa vzdeláva v odbore, má ukončené kurzy reflektujúce neurofyziologické základy cvičebných metodík, ako je Dynamická Neuromuskulárna Stabilizácia, Spiraldynamik, NM koncept a pod. Je viceprezidentkou SS FBLR SLS, bola delegátkou na 76. zasadaní WHA, 21.-30.5.2023 v Ženeve, ktoré bolo historicky prvý krát venované rehabilitácii. Aktívne sa podieľa na vzdelávaní lekárov v pregraduálnej, aj postgraduálnej príprave na SZU. Doktorandské štúdium ukončila prácou venujúcou sa efektu rekonštrukcie predného skríženého väzu a následnej rehabilitácie na posturálnu stabilitu v roku 2015. Dlhodobo spolupracuje so SAV v aplikácii a využití posturografie.

Ing. MUDr. Katarína Sládeková

Ing. MUDr. Katarína Sládeková - Rehabilitačný lekár
Ing. MUDr. Katarína Sládeková – Rehabilitačný lekár

Pochádza z Popradu. Absolvovala VŠE, LF UK, TČM štúdium tradičnej čínskej medicíny. Od roku 1999 pracovala na klinike FBLR v Bratislave pod vedením profesora Gútha, na oddelení FBLR FN Ružinov a od 2006 na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení NÚSCH v Bratislave. Venuje sa kardiorehabilitácii dospelých a detí, ochoreniam pohybového systému, vertebrológii. Prednáša lekárom odboru FBLR na SZU, venuje sa výuke medikov, fyzioterapeutov. Je autorkou článkov o kardiorehabilitácii.

Doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD.

Lekársku fakultu absolvoval na Univerzite Komenského v rokoch 1978-84. Od roku 1984 až do roku 1994 pracoval vo Výskumnom ústave humánnej bioklimatológie v Bratislave v rámci Fyziatricko-geriatrickej kliniky na oddeleniach kardiovaskulárnom, fyziatricko – rehabilitačnom a naturálnej medicíny. Od roku 1994 pracoval na fyziatricko- rehabilitačnom oddelení (FRO) vo FN Bratislava Staré Mesto. Od roku 1998 do 2006 viedol FRO Bezručova a FRO Mýtna pri FNsP Bratislava. Od 2006 vedie FRO Ružinovskú polikliniku, a.s. V roku 2008 získal vedecký titul PhD. a 2012 habilitoval za docenta. Od roku 2009 je interný zamestnanec Katedry fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pri Slovenskej zdravotníckej univerzite, ktorú od júna 2023 vedie.

Mariana MORAVČÍKOVÁ, dipl. fyzioterapeut

Mariana Moravčíková – Fyzioterapeut

Pochádza z Michala nad Žitavou. Fyzioterapiu vyštudovala na Vyššej odbornej zdravotníckej škole v Bratislave. Rehabilitácii pohybového aparátu sa venuje od roku 2003, absolvovala postgraduálne kurzy u slovenských a českých učiteľov. Absolvovala špeciálne kurzy: kalenetika, Pilates, Kurz plochej nohy, prvý stupeň kurzu Redcord – Neurac systém v r. 2017, spolupracovala pri príprave viacerých knižných publikácií.

Simon Sperker, dipl. fyzioterapeut

fyzioterapeut - Simon Sperker
Simon Sperker – Fyzioterapeut

Pochádza z Bratislavy, po štúdiu na Fakulte telesnej výchovy a športu vyštudoval odbor diplomovaný fyzioterapeut na strednej zdravotníckej škole v Bratislave v r. 2019. Počas štúdia zbieral skúsenosti v Taliansku na Sicílii a v Českej republike v kúpeľnom meste – Mariánske Lázne. . Vo svojej praxi sa venuje najmä pacientom s vertebrogennymi ochoreniami kde najčastejšie využíva naštudované prvky z DNS – dynamickej neuromuskularnej stabilizácie. Aktívne sa zúčastňuje na školeniach a kurzoch ako napríklad kurz suchej ihly v r. 2021, kurz SPS – špirálnej stabilizácie A+B v r. 2020. (V r. 2023 – kurz APPP a prvý stupeň Redcord – Neurac systém) Od detstva hral súťažne futbal, neskôr Florbal.

Kristína RANTOVÁ, dipl. fyzioterapeut

Fyzioterapeut - Kristína Rantová
Katarína Rantová – Fyzioterapeut

Pochádza z Bratislavy. Absolvovala Strednú zdravotnícku školu v Bratislave v odbore masér, a potom nadstavbu na Strednej zdravotníckej škole odbor diplomovaný fyzioterapeut. Vedomosti si aj naďalej vylepšuje absolvovaním špeciálnych kurzov: v r. 2012 kurz kineziotapingu talianskych autorov, r. 2013 Kurz manuálnej lymfodrenáže, v r. 2019 absolvovala Kurz Redcordu – Neurac systém u Alici Hamačkovej. V 2023 absolvovala na SZU špecializačný obor Fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému. Venuje sa predovšetkým funkčným poruchám pohybového aparátu, spolupracovala pri príprave knižnej publikácie o škole chrbtice.

Daniela MARTIŠOVÁ, dipl. fyzioterapeut

fyzioterapeut - Daniela Martišová
Daniela Martišová – Fyzioterapeut

Pochádza z Bratislavy, študovala na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave – odbor diplomovaný fyzioterapeut. Vedomosti si vylepšuje absolvovaním špeciálnych kurzov – napr. Kurz Dornovej metódy, absolvuje dlhodobý kurz Spiral dynamik realizovaný v spolupráci so Spiral dynamik Akademia AG Zürich, prvý stupeň kurzu Redcord – Neurac systém v r. 2019. V 2023 absolvovala na SZU špecializačný obor Fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému.

Miriama MICHALOVIČOVÁ, Mgr.

fyzioterapeut - Miriama Michalovičová
Miriama Michalovičová – Fyzioterapeut

Pochádza zo Bziniec pod Javorinou. Absolvovala bakalárske štúdium fyzioterapie na Trenčianskej univerzite v r. 2016, je trénerkou I. stupňa v kulturistike, má kurz  Kinesio Tapu, ďalej absolvovala kurzy: základný masérsky, športový masérsky, masérska antistresový, mäkké techniky I. a II., manuálnu lymfodrenáž, kozmetickú lymfodrenáž a hirudoterapiu. Aktívne spolupracovala so športovcami ako fyzioterapeut – pre americký futbal a potom pre hádzanárky v extralige. Zúčastnila sa na Majstrovstvách sveta kadetiek hádzanej v Poľsku r. 2018. Vedomosti si vylepšila ukončením štúdia fyzioterapie na magisterskom stupni Slovenskej zdravotníckej univerzity roku 2021, postgraduálnym štúdiou v Prešove (fyzioterapia v športe a telovýchove) a absolvovaním špeciálnych kurzov, naposledy prvý stupeň Redcord – Neurac systém v r. 2019.

Marta GÚTHOVÁ, PaedDr., PhD

Rehabilitačný špecialista- Marta Gúthová
Marta GÚTHOVÁ, PaedDr., PhD – rehabilitačný špecialista

Pochádza z Trávnice, po absolvovaní Strednej zdravotníckej školy pracovala ako zdravotná sestra, od r. 1977 študovala PdF UK, na ktorej skončila r. 1982 špeciálnu pedagogiku odbor logopédia, potom pracovala ako učiteľka pre nepočujúce deti a ako logopédka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, doktorkou pedagogiky sa stala r. 1984, následne pracovala ako odborná asistentka do roku 2010 na Katedre logopédie PdF UK, kde získala v roku 2010 titul PhD. Od roku 2014 pracuje ako asistentka v ambulancii  našej Rehabilitácie. Základný kurz pre cvičiteľov Redcord – Neurac absolvovala r. 2018 v Prahe. Je spoluautorkou viacerých časopiseckých a knižných publikácií.

Zuzana VOLKOVÁ, Ing.

Rehabilitačný špecialista - Zuzana Volková
Zuzana VOLKOVÁ, Ing. – rehabilitačný špecialista

Pochádza z Levárek, po absolvovaní EF SVŠT, ktorú ukončila roku 1990. Aktívne hrala 4 roky II. ligu vo futbale. Získala trénera I. stupňa pre futbal. Od roku 2017 pracuje ako asistentka v ambulancii Rehabilitácie profesora Gútha. Základný kurz pre cvičiteľov Redcord – Neurac absolvovala r. 2018 v Prahe, spolupracovala pri príprave knižnej publikácie o škole chrbtice.

Anton GÚTH ml., Mgr.

muzikoterapeut - Anton Gúth ml.
Anton GÚTH ml., Mgr. – muzikoterapeut

sociálny pracovník, muzikoterapeut, hudobník, učiteľ rytmiky a bubnovania. Založil školu bubnovania a muzikoterapie Rytmika, kapely La3no Cubano a Drumstas. Od roku 2003 pracuje hlavne formou kurzov a workshopov rytmiky pro rôzne cieľové skupiny.
Vo svojom prístupe využíva v praxi metodiky a techniky improvizácie(G. Orff, Zeleiova), hudobné hry (Z. Šimanovský), drumcircle (Arthur Hull), eurytmie (E. Dalcroze), Sound work (W. Mastnak), rytmiky reči, školy chrbtice prof. Gútha, bodypercussion, voicepercussion, prácu s tradičnými rytmickými vzorcami slovenského folkóru, rytmiky Balkánu, Latinskej Ameriky, Západnej Afriky a ndie. Vyštudoval odbor Sociálna práca na Univerzite Komenského v Bratislave, má ukončený aj špeciálny komunitný psychodynamický, psychoterapeutický výcvik SUR na Karlovej univerzite v Prahe, dlhodobý muzikoterapeutický výcvik Systematická muzikoterapia garantovaný Českou muzikoterapeutickou asociáciou (CZMTA), viaceré expresívne a hudobno-pedagogické a terapeutické kurzy vo Francúzsku, Rakúsku, Taliansku Čechách a na Slovensku.
Prednáša hudobnú propedeutiku a rytmiku v rámci magisterského štúdia muzikoterapie v Česku na univerzite v Olomouci. V  ambulancii profesora Gútha pôsobí ako PR a HR manager.
Je zástupca šéfredaktora časopisu Rehabilitácia a zároveň vedúci vydavateľstva Liečreh, ktoré sa venuje vydávaniu odbornej literatúry v oblasti rehabilitácie.

Viac sa dozviete na stránke www.rytmika.sk

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.