Škola chrbtice

Ako ma bolela chrbtica

Volám sa Anton Gúth, som lekár na rehabilitačnom pracovisku, pokým som sám nemal ťažkosti s chrbticou, napriek tomu, že som pacientov s týmto ochorením vtedy liečil viac ako 20 rokov, nemal som ani čiastočne predstavu o tom, aké problémy a bolesti je táto porucha schopná spôsobiť. Moje pripútanie na nemocničné lôžko našej kliniky v roku…

Zobraz viac

Svaly – anatomické základy pre školu chrbtice

Svaly pod tvojou kožou realizujú pohyb organizmu tým, že sa dokážu skrátiť. Na svojich koncoch sú pripevnené o kosti, ktoré navzájom približujú. Túto činnosť riadi nervový systém. Svaly, o ktoré sa zaujímame z hľadiska školy chrbtice, nie sú umiestnené len okolo chrbtice, akoby sa mohlo na prvý pohľad zdať. Sú umiestnené aj na bruchu, trupe…

Zobraz viac

Dýchanie

Dýchanie je zabezpečované súhrou svalov, ktoré sa nachádzajú na hrudníku, na bruchu, na chrbte a aj na krku. Môžeme ich rozdeliť do viacerých skupín: – svaly zabezpečujúce bežný nádych a výdych, – svaly zabezpečujúce prehĺbený nádych a výdych a – svaly pomocné, ktoré zapájame len pri nedostatku vzduchu (stačí už len pocit nedostatku ako majú…

Zobraz viac

„Funkčné“ poruchy

Krátke väzy prechádzajú z jedného stavca na druhý. Môžeš si ich predstaviť ako nitky, ktoré zošívajú dve rozličné časti. Obdobné väzy, avšak podstatne dlhšie, spájajú navzájom aj iné štruktúry – napríklad v oblasti panvy krížovú kosť a lopatky kostí panvových – pozri na priloženom obrázku. Na stavci sa nachádzajú kĺbové plôšky, ktorými sa stavec spája…

Zobraz viac

„Štrukturálne“ poruchy

Vyšší stupeň poškodenia ako sú funkčné poruchy označujeme ako štrukturálne zmeny(poruchy), pri ktorých je poškodená vlastná štruktúra, tkanivo alebo celý orgán. Takéto zmeny sa tiež zhoja, ale obyčajne menejcenným tkanivom. Ani liečbou ich nemožno vrátiť do pôvodného stavu. Medzistavcová platnička je zložená  z rôsolovitého jadra a väzivových prstencov. Preťažovaním dochádza po určitom čase k poškodeniu väzivových…

Zobraz viac

Postura

Postura (je v podstate len funkcia) Dá sa dokázať, že je súvislosť medzi nesprávnym držaním tela a funkčnými poruchami pohybovej sústavy. Na organizmus pôsobia sily: vonkajšie (gravitácia, sily pri práci …), Pri stabilizácii aktivita svalov zasahuje prakticky celý organizmus. Stabilizácia je nezávislá na našej vôli. Aktivitu stabilizačných svalov si neuvedomujeme. Vnútorné sily pôsobia dlhodobo a majú zásadný význam ovplyvňujúcich: Ontogenéza…

Zobraz viac

Škola chrbtice

Škola chrbice je naozajstná škola, kde sa pacient učí. Musí sa naučiť čo najviac o svojom tele (anatómia), o funcii tela (fyziológia), o príčinách vzniku porúch a bolestí (patofyziológia). Musí byť schopný pochopiť, následne prijať za svoje a nakoniec denne realizovať správne návyky a cvičenia. Hlavným cieľom školy chrbtice je pochopiť a uskutočňovať – ako správne…

Zobraz viac

Štruktúra hodiny v škole chrbtice

Prof. Gúth

Náhle vzniknutá bolesť

Kľudový režim v posteli počas 3-4 dní si vyžaduje náhle vzniknutá bolesť brániaca pohybu, resp. zhoršujúca sa pri bežných pohyboch. Kľud je totiž základným predpokladom zvládnutia akútnej bolesti. Keď zostaneš v pokoji, budeš predchádzať nástupu nežiadaných pochodov – zmena napätia svalstva, zmena presiaknutia väziva pod kožou s obmedzením pohyblivosti, zvýraznenie bolesti… Úľavová pozícia v ľahu…

Zobraz viac

Sed

Skôr, ako ti popíšem jednotlivé spôsoby sedu, musíme si prebrať problematiku sedu vo všeobecnosti. Sed ako taký je statickou záťažou, ktorej by si sa mal vyhýbať, aj keď väčšina z nás veľkú časť života prežije v sede. Pri typickom nesprávnom sede je zaguľatený chrbát a panva podsadená dozadu. Táto pozícia dovoľuje nadmerne zvýšiť tlak na…

Zobraz viac

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.