Profesor Anton Gúth

Narodil sa v Levárkach. Pacientov s ochoreniami chrbtice liečil viac ako 44 rokov. Problematiku chrbtice študoval u slovenských, českých, rakúskych a nemeckých učiteľov. Od r. 1975 sa venoval rehabilitácii ako lekár, a potom ako prednosta prvej Kliniky FBLR v Bratislave, 34 rokov prednášal na ILF, IĎVSZP, SPAM alebo SZU v Bratislave, ďalej na PedFUK, LFUK v Bratislave, TU v Trnave, VŠ sv. Alžbety v Bratislave, v nemeckom Weißenfelse a v Piešťanoch na IFBLR Vysokej školy svätého Cyrila a Metoda. Habilitoval v r. 1996, inauguráciu za mimoriadneho profesora absolvoval v r. 2004 a za riadneho profesora bol vymenovaný prezidentom v r. 2006. Je autorom viac ako 150 odborných článkov, viac ako 60 odborných prednášok a autorom, resp. spoluautorom 30 odborných medicínskych a štyroch historických kníh.

Aj keď nás v máji 2023 profesor Gúth opustil, ambulancia pokračuje s tímom jeho rehabilitačných lekárov a fyzioterapeutov.

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na profantonguth@gmail.com.