Posun fascií

Myofasciálne techniky

Liečba fascie

Protismerný pohyb na fascie trupu realizujeme tak, že jedna dlaň je priložená v driekovej oblasti a druhá v hrudnej oblasti, pričom drieková fixuje pohyb v smere nadol, zatiaľ čo druhá priložená dlaň vyvíja silu smerom nahor. Okrem kože a podkožia sa snažíme zachytiť torakodorzálnu fasciu. Keď sa terapeutovi javí, že jednosmerne vykonávaný tlak v dostatočne dlhom čase nesleduje adekvátny efekt, môže uvoľnenie facilitovať tak, že nechá pacienta nadýchnuť a vo výdychu čaká zlepšenie posunlivosti. Ďalší stupeň facilitácie urobíme tak, že u pacienta zaujmeme vyššie opísané pozície, pričom pacient vystrie pred seba (v ľahu na bruchu) hornú končatinu a roztiahne prsty v nádychu, a následne pri výdychu a uvoľnení svalového napätia očakávame zlepšenie posunlivosti.

Protismerný posun na dolnú chrbtovú fasciu.

Terapeut priloží plošne dlane tak, že vyššie uložená dlaň na rozhraní hrudníka a drieku (u pacienta ležiaceho na bruchu) fixuje a nižšie uložená dlaň nad glutálnou oblasťou pacienta vyvíja tlak smerom nadol. K uvoľneniu v tejto oblasti dochádza pri nádychu.

posun fascii
Posun fascií

Myofasciálna terapia

Terapia protismernou riasou vo forme „S“ alebo „C“

Táto technika sa najvhodnejšie využíva na skrátené svaly a ich fascie, ktoré sú dobre prístupné (m. sternocleidomastoideus, m. trapezius, flexory kolien, prípadne iné). Sú to teda skrátené svalové vlákna vo svaloch, ktoré sú pomerne tenké – prvé dva vymenované, alebo objemné – vymenovaný tretí v poradí.

Podľa toho aj terapeut použije buď palec, alebo ukazovák na jednej a druhej ruke a pôsobí tak, aby tlakom vytvoril zo svalových vlákien písmeno „S“.

V druhom prípade musí pomerne veľkú svalovú masu uchopiť všetkými prstami a dlaňami a pôsobí protismerne celými rukami. Iný variant vytvára zo svalových vlákien písmeno „C“, čím dochádza k pretiahnutiu fascií a samotných vlákien.

Ťah voči sebe medzi dvoma prstami

Ťah voči sebe medzi dvoma prstami sa využíva pri malých plochách na povrchovo uložené štruktúry, keď terapeut priloží vedľa seba napríklad dva ukazováky alebo dva palce a vyvíja silu smerom od seba.

Liečba myofasciálnych bolestí

Myofasciálne techniky, myofasciálna terapia a liečba fascie sú účinné metódy, ktoré pomáhajú pri liečbe myofasciálnych bolestí. Správne aplikované techniky vedú k uvoľneniu svalových a fascialnych napätí, čo zlepšuje pohyblivosť a zmierňuje bolesť.

prof. Gúth

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.