Poúrazová rehabilitácia

Poúrazová rehabilitácia je špeciálny druh rehabilitácie, ktorý je zameraný na obnovu fyzickej, psychickej a sociálnej funkcie človeka. Táto forma rehabilitácie sa zaoberá liečbou pacientov, ktorí utrpeli zlomeniny, poranenia svalov, traumatické poranenia mozgu, úrazové poškodenia chrbtice a iné.

Hlavné ciele poúrazovej rehabilitácie:

Metodiky fyzioterapie v poúrazovej rehabilitácii môžu zahŕňať:

Metodiky, ktoré využívame v poúrazovej rehabilitácii:

Poúrazová rehabilitácia je dôležitou súčasťou procesu uzdravenia a obnovenia normálneho života po traumatickej udalosti. Je navrhnutá tak, aby zabezpečila komplexnú starostlivosť a podporu pre pacientov, ktorí potrebujú pomoc pri obnove svojej fyzickej a psychickej pohody.

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na profantonguth@gmail.com.