Svaly – anatomické základy pre školu chrbtice

Svaly pod tvojou kožou realizujú pohyb organizmu tým, že sa dokážu skrátiť. Na svojich koncoch sú pripevnené o kosti, ktoré navzájom približujú. Túto činnosť riadi nervový systém. Svaly, o ktoré sa zaujímame z hľadiska školy chrbtice, nie sú umiestnené len okolo chrbtice, akoby sa mohlo na prvý pohľad zdať. Sú umiestnené aj na bruchu, trupe a končatinách – proste sú to skoro všetky svaly organizmu. Delení svalov poznáme viacero. Z hľadiska funkčných porúch je najdôležitejšie delenie podľa vzťahu ku statickej záťaži.

Svaly o ktoré sa zaujímame, môžeme rozdeliť na svaly, ktoré zabezpečujú stoj, sed, ľah a pri tejto činnosti sa aktivujú. Sú to tzv. statické svaly.

Určite si bol v Paríži. Na koľkých bodoch stojí Eiffelovka? Na štyroch. Keď človek stojí na jednej nohe – Na koľkých bodoch stojí? …. Na jednom. Skús postaviť pero, s ktorým si práve písal na jeden bod, na špicu! Koľko vydržalo „stáť“ na tomto jednom bode? Sekundu? Ani to nie. A presne tak by to bolo, keby sme nemali statické svaly, tie nám totiž zabezpečujú stoj na jednej, na dvoch končatinách, sed… Statické svaly však majú tendenciu pri dlhodobom alebo krátkodobom opakovanom preťažovaní k nežiaducemu skráteniu. Pod pojmom nadmerné preťažovanie sa myslí napríklad aj dlhodobý sed v škole, v práci, za PC, v aute, v autobuse a pod.

Na druhej strane sú to svaly, ktoré zabezpečujú vôľou ovládané i nečakané pohyby končatín a trupu – tzv. dynamické svaly. Tieto svaly majú naopak tendenciu k ochabnutiu lebo ich organizmus reflexne utlmuje a „nepoužíva“ (presnejšie: používa minimálne a oneskorene).

Tvoje svaly sú vystavené tvojej vôli a zvôli. Si schopný dať im príkaz na rozličné činnosti – aj také, ktoré sú nežiaduce, napr. jednorazové preťaženie alebo dlhodobé preťažovanie nesprávnym sedom, stojom alebo dlhodobo vykonávanou prácou v nevhodnej polohe (práca pri operačnom stole, práca pri sústruhu, sedenie za PC, sedenie v aute) a pod.

Každý sval je uložený vo svojom blanitom, hladkom obale (fascii), ktorý umožňuje svalu pohyb, priamo s ním súvisí a reaguje na činnosť svalu. Keď je sval dlhodobo preťažovaný skrátením, zmenšuje sa aj obal okolo neho. Názorne si to môžeš predstaviť na príklade silonovej sieťky, ktorá sa svojím tvarom a veľkosťou prispôsobí obsahu, ktorý sa v nej nachádza. Obal svalu sa prispôsobí svojím tvarom sile, ktorá na ňu pôsobí. Pokiaľ je táto sila dlhodobá, obal mení štruktúru. Potom sa už nedá ovplyvniť bežnými liečebnými postupmi: klasickou masážou alebo elektroliečbou, ale rehabilitačný pracovník musí použiť špeciálny uvoľňovací fenomén. Takýto úkon sa dá robiť len na špecializovanom rehabilitačnom pracovisku.

Prof. Gúth

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.