„Štrukturálne“ poruchy

Vyšší stupeň poškodenia ako sú funkčné poruchy označujeme ako štrukturálne zmeny(poruchy), pri ktorých je poškodená vlastná štruktúra, tkanivo alebo celý orgán. Takéto zmeny sa tiež zhoja, ale obyčajne menejcenným tkanivom. Ani liečbou ich nemožno vrátiť do pôvodného stavu.

Medzistavcová platnička je zložená  z rôsolovitého jadra a väzivových prstencov. Preťažovaním dochádza po určitom čase k poškodeniu väzivových prstencov na niektorom mieste, čo umožní v prípade následného nadmerného tlaku presun rôsolovitého jadra platničky do miesta poškodenia prstenca.

Preťaženie môže byť jednorazové – prudké trhnutie, dvíhanie v predklone, skok, beh. Alebo dlhodobé – predavačka sediaca pri pokladni, otáčajúca sa stále na jednu stranu, asymetrické dlhodobé nosenie ľahšieho bremena (kufrík v jednej ruke, dámska kabelka na jednom pleci), chôdza s jednou kratšou dolnou končatinou, kúpanie dieťaťa vo vani v predklone a pod.

Jadro poškodenej medzistavcovej platničky sa v takomto prípade dostane mimo svoju normálnu krajnú polohu, ktorú určuje prstenec. To označujeme pojmami prietrž medzistavcovej platničky(tzv. prietrž – hernia), a môže navyše tlačiť na nerv, miechu alebo väzy. Tým sú dráždené snímače vnímajúce bolesť, čo má za následok, že sa v organizme spustia ochranné mechanizmy – bolesť, zväčšenie svalového napätia, zmeny v koži a pod ňou – potom nasleduje obranné postavenie chrbtice.

Výrastky na stavcoch, ktoré sa často označujú ako príčina ťažkostí, vznikajú až 5-8 rokov neskôr od času vzniku poruchy. Výrastky sú len následkom, nie príčinou ťažkostí.

Prof. Gúth

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.