Šport a chrbtica

Z hľadiska zaťaženia chrbtice môžeme športy rozdeliť na:

– športy nevhodné,

– športy indiferentné a

– športy vhodné.

Medzi nevhodné patria:

basketbal, volejbal, tenis, golf, sálový futbal, zjazdové lyžovanie, plávanie štýlom prsia, kontaktné športy a iné.

Medzi indiferentné:

futbal, hokej, lyžovanie na bežkách na snehu, beh a iné.

Medzi vhodné športy patria:

bicyklovanie, plávanie, jazda na staršom koňovi, korčuľovanie na ľade a na „in line“ korčuliach, plávanie na znak a iné. Medzi zvláštne pohybové aktivity môžeme zaradiť (rehabilitáciou veľmi cenenou) chôdzu v bazéne.

Jazda na koni

Jazda na koni, ktorá nemá pretekárske zameranie. Liečebná forma jazdy na koni sa nazýva hippoterapia. Je originálnou metódou ovplyvňujúcou celý pohybový systém. Na rozdiel od širokého spektra skonštruovaných pomôcok používaných v rehabilitácii hippoterapia využíva pôsobenie živej bytosti – koňa. Tým je jej pôsobenie omnoho komplexnejšie. Na plemene koňa nezáleží, dôležité sú jeho individuálne charakterové a krokové kvality.  Pri sede na koni musíš dodržiavať základné pravidlá korektného sedu, kedy dochádza k najlepšiemu využívaniu pohybových podnetov smerujúcich z koňa na jazdca. Musíš sedieť vzpriamene, nehrb sa. Temeno hlavy je najvyšším bodom tvojho tela. Myslená priamka prechádza oblasťou uší, bedrového a členkového kĺbu. Bedrové a kolenné kĺby sú mierne zohnuté. Nesmieš byť strnulý, ale uvoľnený. 

Plávanie

Chôdza v bazéne a plávanie patrí medzi odporúčané pohybové aktivity. Pacienti na to často prídu sami, keď sa ich zdravotný stav podstatne zlepší po 10-dňovej dovolenke pri mori. Väčšinou to pripisujú teplu. Podstatnú úlohu však zohráva práve pohyb vo vode.

Väčšina pacientov je prekvapená, keď ím poviem, že najúčinnejšie je vo vode len chodiť, nemusia ani plávať. A je to efektívne.

Bicyklovanie

Jazdu na bicykli ti môžem plne odporučiť ak sú dodržané isté pravidlá. Predstav si staré fotografie našich dedov, na ktorých sedia na starých bicykloch s obrovským predným a malým zadným kolesom, a pred očami máš ideálnu pozíciu z hľadiska držania tela cyklistu. Tak treba pri bicyklovaní sedieť.

Musíš si teda upraviť výšku sedadla a výšku riadidiel tak, aby si nemusel držať driekovú chrbticu v predklone. Maj ju vystretú! V tejto pozícii určite nebudeš môcť súťažiť, ale veď ty nie si pretekár a nechceš vyhrávať Tour de France ako Peter Sagan! Byť závodným bicyklistom a ešte k tomu aj profesionálom je niečo úplne iné.

Bicykluj sa len pre potešenie! alebo pre potrebu prepravy na krátke vzdialenosti po dedine alebo meste. Turistiku po cyklotrasách rob s postupným predlžova-ním vzdialeností.

Lyžovanie a korčuľovanie

Ako vhodný druh lyžovania ti môžem poradiť, že ideálny je beh na bežkách na rovine s pravidelne sa opakujúcimi pohybmi. Po zvládnutí akútnych bolestí, uvoľnení skrátených svalov a po začatí výcviku rovnováhy ti odporúčam aj korčuľovanie na ľade, prípadne na „in line“ korčuliach na suchu. Záleí na tom, či ovládal pacient tento šport aj pred vznikom ochorenia. Na poslednom mieste, z hľadiska vhodnosti, je zjazdové lyžovanie.

Prof. Gúth

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.