Práca v sede

Najprv si ozrejmime, čo je to neutrálna pozícia panvy – pozri priložený nákres, potom môžeš prejsť na zabezpečený sed.

Z hladiska chrbtice je práca v sede staticky veľmi namáhavá, preto za najlepší považujeme zabezpečený sed, i keď možno na prvý pohľad pôsobí  nepohodlne. Pri jeho realizácii si sadni  na okraj stoličky. Nohy  rozkroč na 90°, stupaje nechaj položené na podložke. V členku, kolene a bedrovom kĺbe dodržuj odporúčaný uhol 90°. Niektorí odporúčajú uhol v bedrovom kĺbe niečo zväčšiť. Napriamením si zabezpeč celú chrbticu tak, že rovinu panvy postavíš do horizontály (Pozri si stranu 14 a úvahu o lavóri plnom vody. Vodu nesmieš rozliať!), tým správne centruješ chrbticu v driekovej a krížovej oblasti. Potom bez veľkého úsilia zatiahni plecia mierne dole. Hlava pri „zasunutí brady“ sa automaticky dostane do správneho postavenia. Daný stav sa ti nepodarí udržať dlhšie pokiaľ máš svalovú nerovnováhu – teda, pokiaľ skrátené svaly budú ťahať do predklou a oslabené im v tom nebudú schopné zabrániť. Pracuj v tzv. „pracovnom sektore“, ktorý je vymedzený uhlom 90° medzi stehnami.

Nastavenie výšky stola a stoličky si musíš urobiť tak, aby si pri došliapnutí celými stupajami chodidiel na zem mal pri položení prstov na klávesnicu v lakti uhol 90°. Ruky by mali spočívať celými predlaktiami na ploche pracovného stola. Operadlo na chrbát by nemalo mať ostrú tvrdú hranu a malo by byť skôr vyššie ako nízke. Napomáha fixovať zabezpečenú chrbticu v krížovej oblasti.  V takejto polohe nemôžeš vydržať celú pracovnú dobu. Máš pravdu. Preto sa správaj dynamicky (môžeš sa „mrviť“, preventívne rob drobné zmeny polohy) – keď ti tvoja chrbtica miernym pobolievaním „našepká“, že už nie je niečo v poriadku, zmeň zaťaženie chrbtice v sede, alebo sa poprechádzaj!  Podľa Zákona o bezpečnosti pri práci je potrebná zmena sedenia každé dve hodiny!

Výšku očí musíš mať vo výške horného okraja obrazovky, resp. špica nosa by mala byť na stred počítačového monitoru. Myš polož na stôl tak, aby si pri jej ovládaní musel minimálne pohnúť zápästím z východiskovej, vyššie popísanej pozície predlaktia. Zápästm nikdy netlač naokraj stola! Vylúčiť súčasné vystavenie chrbtice predklonu a otáčaniu! Nevytáčaj trup pri sedení na pevnej stoličke mimo pracovný priestor, ktorý je vymedzený uhlom 90° medzi tvojimi stehnami.

Písanie perom

Pokiaľ nebolo vymyslené tlačené písmo, zaoberali sa prepisovaním pisári. V  Egypte bolo povolanie pisára mimoriadne cenené. Ich pracovná pozícia, ako svedčí množsvo sôch, však bola pre krčnú chrbicu zvlášť zaťažujúca. Aj dnes je však nútenie, najmä detí, písať za stolom s rovnou doskou nevhodné. V stredoveku zistli (asi naozaj veľa písali), že je vhodné písať na šikmej ploche a ešte vhodnejšie v stoji. Svedčí o tom napríklad aj mozaika z chrámu sv. Marka v  Benátkach, kde má sv. Ambrózius znázornené zariadenie, kde sa dá výška stola na písanie knihy nastaviť (Obr. 146d).

Písanie na tablete

Tablety momentálne „dobíjajú“ svet. Je možné, že do roka – dvoch, ich bude mať v aktovke každé dieťa. Ako prenosná pomôcka, na krátkodobé použitie, može byť umiestnený na rovnej ploche stola. Nemôže to však byť pozícia trvalá. Tobôž nie celodenná. Pri dlhšom písaní alebo čítaní z tabletu si ho musíš podložiť zošikmenou plochou. Tak to robili pisári alebo čitatelia s knihami už v stredoveku. (Obr. 144 – 146) Keď si zarábaš na živobytie písaním, dožaduj sa riadneho monitoru a jeho správneho nastavenia, ako bolo rozobraté na predchádzajúcej strane.

Čítanie

Keď čítaš román, uchop si ho do ruky, polož na dlaň a roztvor strany – v tom momente dosiahneš potrebný uhol, ktorý bude zvierať rovina knihy s rovinou stola. Priamka pohľadu bude dopadávať kolmo na rovinu knihy. Nechať román pri čítaní na stole je nevhodné najmä z hľadiska zaťaženia krčnej chrbtice. Román sa obyčajne číta dlho. Dlhodobé statické zaťaženie chrbtice je nevhodné! Bulvárne plátky a noviny, ktoré sa dnes skôr listujú ako čítajú, môžeš pri krátkotrvajúcom prehadzovaní listov, nechať na rovine stola.

Esemeskovanie

Napísať jednu krátku esemesku možno v hociakej pozícii. Písať dlhé esemesky a najmä ich veľké množstvo jedným dychom znamená pre krčnú chrbticu, najme jej hornú tretinu mimoriadnu záťaž, na ktorú môže zareagovať bolesťami krku alebo hlavy. Obdobne je to pri rôznych hrách cez mobil, ktoré vyžadujú dlhodobé sústredenie pozornosti a zvýšené napätie krčného svalstva.

Hrať sa treba! Už Nitzsche tvrdil, že v každom chlapovi sa skrýva kus chlapca. Nesmie to byť za každú cenu a dlhodobo!

 Prof. Gúth

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.