Rehabilitácia parézy nervus faciális

Paréza nervus faciális je stav, pri ktorom je postihnutý nervus faciális. Vedie to k oslabeniu alebo strate funkcie tvárových svalov. Liečba spočíva v teplých zábaloch, relaxačnej masáži, uvoľnení skrátených tkanív, svalovej stimulácii, reedukácií a aktívnom cvičení tvárových svalov, to môže zahŕňať mimické cvičenia, ako sú úsmevy, zatváranie očí, špúlenie pier atď. Špeciálne cvičenia a techniky môžu zlepšiť svalovú silu a koordináciu tvárových svalov.

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na profantonguth@gmail.com.