Poúrazová rehabilitácia

Poúrazová rehabilitácia: Poúrazová rehabilitácia je špeciálny druh rehabilitácie, ktorý je zameraný na obnovu fyzickej, psychickej a sociálnej funkcie človeka po zranení. Táto forma rehabilitácie sa zaoberá liečbou pacientov, ktorí utrpeli zlomeniny, poranenia svalov, úrazy mozgu, poškodenia chrbtice a iné traumatické udalosti.

Hlavné ciele poúrazovej rehabilitácie:

Metodiky fyzioterapie v poúrazovej rehabilitácii môžu zahŕňať:

Metodiky, ktoré využívame v poúrazovej rehabilitácii:

Rehabilitácia po úraze v Bratislave:

Na našej rehabilitačnej klinike sa nachádza množstvo kvalitných odborníkov poskytujúcich rehabilitáciu po rôznych typoch úrazov. Fyzioterapeuti v našom fyzio centre majú odborné znalosti a skúsenosti s rehabilitáciou po úrazoch mozgu, kolena, chrbtice a iných častí tela.

Rehabilitácia po úraze mozgu:

Po úraze mozgu je dôležité začať s rehabilitáciou čo najskôr, aby sa obnovila funkcia mozgu a minimalizovali sa jeho následky. Naši fyzioterapeuti poskytujú špeciálne programy rehabilitácie, ktoré pomáhajú pacientom získať späť stratené funkcie a zlepšiť kvalitu života.

Rehabilitácia po úraze kolena:

Úrazy kolena sú veľmi časté a môžu mať vážne dôsledky na pohyblivosť a funkciu kolena. Fyzioterapeutická rehabilitácia po úraze kolena zahŕňa cvičenia na posilnenie svalov okolo kolena, zlepšenie stability a obnovu pohyblivosti.

Rehabilitácia po úraze miechy:

Úraz miechy môže mať vážne následky na pohybové schopnosti a celkovú kvalitu života pacienta. Fyzioterapeutická rehabilitácia po úraze miechy sa zameriava na obnovu pohybových funkcií, zlepšenie svalovej kontroly a zvýšenie nezávislosti pacienta.

Rehabilitácia po operácii chrbtice:

Rehabilitácia po operácii chrbtice je kľúčovým krokom k úspešnému zotaveniu a návratu k plnohodnotnému životu. Naša klinika ponúka špecializované programy rehabilitácie, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám pacientov. Profesionálni terapeuti vás prevedú cvičeniami a technikami na posilnenie svalov, zlepšenie pohyblivosti a zmiernenie bolesti. Kontaktujte nás pre viac informácií a začnite svoju cestu k uzdraveniu ešte dnes!

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.