Rehabilitácia neurologických ochorení

Rehabilitácia po neurologických ochoreniach

Rehabilitácia po neurologických ochoreniach je kľúčovým krokom k obnoveniu funkcií a zlepšeniu kvality života pacientov, ktorí prekonali závažné zdravotné problémy. Táto špecializovaná forma rehabilitácie sa zameriava na obnovu pohybových, kognitívnych a funkčných schopností, ktoré boli narušené v dôsledku neurologických zranení alebo ochorení.

Rehabilitácia po mozgových príhodách

Jedným z najčastejších dôvodov, prečo ľudia vyhľadávajú rehabilitáciu po neurologických ochoreniach, je mozgová príhoda. Rehabilitácia po mŕtvici zahŕňa cielené cvičenia na zlepšenie motorických schopností, rovnováhy a koordinácie. Tím špecialistov využíva rôzne techniky na podporu regenerácie nervového systému a zlepšenie kvality života pacienta.

Rehabilitácia po neurologických ochoreniach

Rehabilitácia pri roztrúsenej skleróze a Parkinsonovej chorobe

Rehabilitácia pri roztrúsenej skleróze a Parkinsonovej chorobe je ďalším dôležitým aspektom neurologickej rehabilitácie. Pacienti s týmito chronickými ochoreniami často trpia oslabením svalov, zhoršenou koordináciou a problémami s rovnováhou. Rehabilitačné programy sú navrhnuté tak, aby pomáhali pacientom udržiavať maximálnu možnú úroveň nezávislosti a pohyblivosti.

Fyzioterapia po neurologických ochoreniach

Fyzioterapia po neurologických ochoreniach hrá zásadnú úlohu v procese zotavovania. Fyzioterapeuti využívajú špecifické cvičenia na zlepšenie svalovej sily, flexibility a koordinácie. Tieto cvičenia môžu zahŕňať aj techniky ako neurorehabilitácia, ktorá sa zameriava na obnovu nervových dráh a zlepšenie motorických funkcií.

Rehabilitácia po neurologických ochoreniach

Odborná rehabilitácia pre neurologické stavy

Odborná rehabilitácia pre neurologické stavy zahŕňa komplexný prístup k liečbe, ktorý zahŕňa fyzioterapiu, ergoterapiu a kognitívnu terapiu. Tento prístup je nevyhnutný pre pacientov po poškodení nervového systému, ako sú poranenia miechy alebo neurochirurgické zákroky. Rehabilitácia po poranení miechy zahŕňa cvičenia na zlepšenie motorických schopností a podporu nezávislého života.

Rehabilitácia pri ALS a Guillain-Barrého syndróme

Pacienti trpiaci ALS (amyotrofická laterálna skleróza) a Guillain-Barrého syndrómom tiež profitujú z cielených rehabilitačných programov. Rehabilitácia pri ALS je zameraná na udržiavanie svalovej sily a funkcie čo najdlhšie, zatiaľ čo rehabilitácia pri Guillain-Barrého syndróme sa zameriava na obnovu nervových funkcií a zlepšenie kvality života.

Neurorehabilitácia Bratislava

Neurorehabilitácia Bratislava ponúka špecializované programy pre pacientov, ktorí potrebujú komplexnú starostlivosť po neurologických ochoreniach. Tieto programy sú navrhnuté tak, aby pomohli pacientom dosiahnuť maximálnu možnú úroveň funkčnej nezávislosti a zlepšenie kvality života.

Rehabilitácia po neurologických ochoreniach je nevyhnutná pre obnovu a udržiavanie funkčných schopností. V Bratislave sú dostupné špecializované programy a odborníci, ktorí sú pripravení pomôcť pacientom v ich ceste k zotaveniu.

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.