Pohlavný život

Táto téma je aj v odbornej literatúre prakticky až dodnes, v oblasti starostlivosti o chrbticu, tabuizovaná.

Je to asi obranná reakcia slušných ľudí na záplavu pornografie a perverzít, s ktorými sa môžeš stretnúť na každom rohu, v hociktorom novinovom stánku.

Len máloktorý z pacientov, väčšinou mužského pohlavia, sa odváži položiť otázku týkajúcu sa sexuálnej oblasti ošetrujúcemu lekárovi. Naopak, jednoznačné zhoršenie zdravotného stavu u dlhodobo hospitalizovaných pacientov s ťažkosťami s chrbticou (neurológia – neurochirurgia – rehabilitácia) po krátkodobých priepustkách, možno pripísať aj neznalosti základov v tejto problematike.  Odporúčania možno zhrnúť do zásad, s ktorými si sa zoznámil už vyššie. Ohrozený jedinec, pacient s bolesťami v krížoch, pacient po operácii chrbtice – si chrbticu musí chrániť. Preto by mal muž pri milovaní zaujímať skôr pasívnu pozíciu (bez pohybu panvou) na chrbte na tvrdej podložke, čo bolo známe už starým Rimanom. Dokazujú napríklad fresky v Pompejách alebo olejové lampy nájdené aj na našom území. Erotický motív bol na nich vo veľkej obľube. Pri tejto pozícii si môže udržať aj žena driekovú chrbticu chránenú.  Predozadný pohyb panvou je aj u nej nevhodný.

Využitie hmatu v rodine

Dotykom na kožu môžeš ovplyvniť štruktúry uložené hlbšie – teda účinok sa prenáša aj na podkožie, svalové obaly a na svaly, ktoré sú pod vplyvom bolesti tuhé či skrátené.  Hovorí sa, že tam, kde je bolesť, musí byť stuhnutý sval. Inak tam bolesť nie je. Význam skrátenia sme si popísali vyššie. Ak sa nám podarí preniesť príjemný pocit na svaly, môžeme tým začať relaxáciu príslušných svalových skupín.

Dotyk je jeden z najstarších dorozumievacích  prostriedkov medzi ľuďmi. V odbornej literatúre sa popisuje tzv. reč bez slov.  Pôsobí sa pritom na snímače – chladu, tepla, hmatu alebo snímače bolesti. Uvádzané snímače (receptory)  zachytávajú podráždenie z povrchu tela, kože a podkožia –  informujú  o tom mozog. V centre dochádza k uvedomovaniu si informácií.

Masírovaný na základe centrálneho spracovania vždy dopĺňa informácie a predstavy, vyplývajúce zo skúseností, čím sa prijaté informácie o dotyku prejavia komplexnejšie. Vzájomné ovplyvnenie dotykom je rozdielne podľa sily, miesta pritlačenia, stisnutia a pod. Kvantitatívna stránka sa prejaví zmenami v množstve pocitov. Pozitívne  využívanie týchto pochodov z liečebného hľadiska sa uskutočňuje pri masáži. Nemôžem ťa učiť masáž a masážne techniky, ktoré sa vyučujú  na špeciálnych školách. Ako som vyššie spomenul,  tak pre teba, ale aj pre chorého člena rodiny je telesný dotyk žiaduci najmä pre potrebu realizácie svalového uvoľnenia.

Keď nie je koža a podkožie voči spodine pohyblivé, stačí, keď priložíš svoju ruku dlaňou na uvedené miesto a rovnomerným nezmeneným tlakom sa snaž jedným smerom „odtrhnúť“ kožu s podkožím od tuhých štruktúr. Tento tlak nesmie spôsobiť bolesť. Po dvoch minútach, pokiaľ si nezmenil smer a silu, pôsobí tvojmu blízkemu pocit uvoľnenia. Pod rukou cítiš uvoľňovanie kože s podkožím  (fenomén topenia snehu).

Prof. Gúth

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na profantonguth@gmail.com.