Náhle vzniknutá bolesť

Kľudový režim v posteli počas 3-4 dní si vyžaduje náhle vzniknutá bolesť brániaca pohybu, resp. zhoršujúca sa pri bežných pohyboch. Kľud je totiž základným predpokladom zvládnutia akútnej bolesti. Keď zostaneš v pokoji, budeš predchádzať nástupu nežiadaných pochodov – zmena napätia svalstva, zmena presiaknutia väziva pod kožou s obmedzením pohyblivosti, zvýraznenie bolesti…

Úľavová pozícia v ľahu

ľahu na bruchu je ideálne ležať tak, že sa oprieš o lakte (pred televízorom, prenosným počítačom). V tejto pozícii musíš vydržať dlhšie ako 5 minút. Pohyb nesmie byť prudký, má byť skôr pomalý, vláčny. Túto polohu môžeš na niekoľko sekúnd vystriedať s pozíciou s oporou na dlaniach a s vystretými lakťami. Úľavu navodí aj relaxačná poloha na chrbte s podloženými predkoleniami + „vedomé dýchanie“, ktoré sa naučíš na rehabilitácii. Keď ti bolesť nedovoľuje zaujať pozíciu na bruchu (stáva sa to zriedkavo) je nález vážny a musíš vyhľadať lekára.

Úľavová pozícia na lopte

Úľavovú pozíciu na lopte možno zaujať na bruchu alebo na chrbte.

Nohami naširoko obopni loptu a rukami sa voľne pridržiavaj. Uvoľni sa. Z podrepu s loptou v náručí sa môžeš na lopte prevaľovať dopredu a dozadu. Vo väčšine prípadov nastupuje v tejto pozícii úľava a ústup bolestí.

Keď ti však úľavu prináša poloha na chrbte postupne si pomaly líhaj chrbtom na loptu. Šľapami nôh buď pevne opretý o podlahu a telo nechaj kopírovať tvar lopty. Uvoľni sa a opäť pridaj malé výchylky do rôznych strán. Následne pocítiš úľavu a ústup bolestí. Fitlopta poskytuje driekovej chrbtici oporu, ktorú by sme mohli prirovnať dutine brušnej s fungujúcimi svalovými skupinami (bez prítomnosti svalovej nerovnováhy – oslabené svaly steny brušnej, skrátené ohýbače bedrového kĺba, svaly okolo chrbtice).

Úľavová pozícia v stoji

Keď stojíš počas akútneho štádia, môžeš zaujať úľavu prinášajúcu polohu s napriamením v drieku – hovoríme o neutrálnej polohe alebo „správnej centrácii“. Vyššie som už písal o postavení panvy ako o postavení lavóra naplneného až po okraj vodou. Keď sa už máš počas bolestivého štádia hýbať, je potrebné vykonávať pohyby tak, aby ti neprovokovali bolesť. Aj za cenu, že sú tieto pohyby nepraktické, prípadne, niektoré nesmieš   vykonávať vôbec…

V prípade nástupu bolestí sa svaly pozdĺž chrbtice nadmerne stiahnu (kontrahujú), čím vytvárajú obranné napätie. Zvýšené napätie bráni nežiaducemu pohybu, a tým sa organizmus chráni pred bolesťou. Ale keď tento stav trvá dlho, vznikajú zmeny aj v nadmerne napnutých svaloch a ich obaloch. Následne sa bolesť zväčšuje, a tým sa provokuje ešte väčšie zvýraznenie svalového napätia. Je to vyššie popísaný uzavretý bludný kruh, ktorý sa snažíme pri liečbe preťať pokojom, tabletkami proti bolesti alebo injekciami, elektroliečebnými procedúrami, prípadne obstrekmi alebo infúziou. Sú to všetko prostriedky, ktoré má k dispozícii rehabilitačný lekár a spolupracujúci rehabilitačný pracovník. Ich podávanie musí byť prísne individuálne a ohraničené.

Prof. Gúth

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.