Mobilizačné cvičenia na chrbticu

Cvičenia prebraté z Liečebných metodík v rehabilitácii.

Týmtocvičením sa snažíme rozhýbať základné smery pohybu driekovej a hrudnej chrbtice – teda: do zohnutia a vystretia (flexia a extenzia), do úklonu (inklinácia) a do rotácie.

Dolná drieková chrbtica segment L3 – L5

a) Východisková poloha: Vzpor kľačmo, HK sa dlaňami opierajú o 30 – 40 cm vysokú podložku. Obrázky pozri na nasledujúcej strane.

b) Pohyb:

1. Zohnutie a vystretie

– zohnutie spojené s nádychom sa strieda s vystretím chrbtice spojenou s výdychom (pohyb panvy dopredu, stiahnuť zadok, podsadiť panvu, pohyb panvy dozadu). V pacientskom žargóne sa tieto pozície nazývajú „mačací chrbát“.

2. Úklon

– otáčaj hlavu, trup, prsty rúk a predkolenie na súhlasnú stranu – nádych (díva sa ponad rameno na päty), východisková poloha – výdych. Pohyb vykoná striedavo vľavo, vpravo.

3. Rotácie – vytáčanie

– striedavo upažuj vzad pravú hornú končatinu (PHK) a ľavú hornú končatinu (ĽHK) a súčasne za ňou otáčaj hlavu s trupom – nádych (pri pohľade zhora trup a horná končatina zvierajú pravý uhol) vo východiskovej polohe – potom nasleduje výdych.

Stredná a horná drieková chrbtica segment L1 – L3 aj Th-L prechod

– obrázky na nasledujúcej strane.

a) Východisková poloha: Podpor kľačmo, horné končatiny v šírke pliec, ruky smerujú kolmo na podložku (poloha štvornožky), stehná s trupom a s predkolením tvoria pravý uhol.

b) Pohyb:

1. Zohnutie – vystretie – zohnutie (flexia) spojená s nádychom sa strieda s vystretím (extenziou) spojenou s výdychom (guľatenie a prehýbanie chrbta).

2. Úklon – hlava, trup, prsty rúk a predkolenie sa otáčajú na súhlasnú stranu – nádych, východisková poloha – výdych. Pohyb sa vykonáva striedavo vľavo a vpravo.

3. Rotácie – striedavo upažuj vzad pravú hornú končatinu (PHK) a ľavú hornú končatinu (ĽHK) a súčasne za ňou otáčaj hlavu s trupom – nádych (pri pohľade zhora trup a HK tvoria pravý uhol), východisková poloha – výdych.

Dolná hrudná chrbtica segmenty Th8 – 12

a) Východisková poloha: Podpor kľačmo na predlaktí.

b) Pohyb:

1. Zohnutie a vystretie. Zohnutie spojené s nádychom sa strieda s vystretím (extenziou) spojeným s výdychom (guľatenie a prehýbanie chrbta).

2. Úklony – otáčaj hlavu, trup, predlaktie a predkolenie na súhlasnú stranu – nádych, východisková poloha – výdych. Pohyb vykonávaj striedavo vľavo, vpravo.

3. Rotácie – striedavo upažuj vzad pravú hornú končatinu zohnutú v lakti a ľavú hornú končatinu – súčasne za ňou otáčaj hlavu s trupom – nádych, východisková poloha – výdych.

Stredná a horná hrudná chrbtica segmenty Th1 – 8

a) Východisková poloha: Podpor v zníženom kľaku (poloha v ľahu na bruchu), hlava je opretá čelom na prekríženom predlaktí.

b) Pohyb:

1. Zohnutie a vystretie.  Zohnutie s nádychom sa strieda s vystretím (extenziou) spojenou s výdychom („mačací chrbát“ – nahrbenie a vyrovnanie sa).

2. Úklon – otáčaj hlavu a predkolenie na súhlasnú stranu.

3. Rotácie – striedavo upažuj vzad PHK (ĽHK) a súčasne za ňou otáčaj hlavu s trupom – nádych, východisková poloha – výdych.

Prof. Gúth

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.