Metodika stabilizácie a mobilizácie (SM)

Autorom metodiky SM systém je český neurológ a rehabilitačný lekár Richard Smíšek. Vyvíja a pracuje s ňou už tridsať rokov. Jeho kliniku navštevujú deti od predškolského veku, aj dôchodcovia. Deťom stačia 3–4 mesiace na to, aby sa ich stav chrbtice zlepšil, dôchodca potrebuje cvičiť dlhšie, 6–12 mesiacov. Dr. Smíšek bol v mladosti aktívnym športovcom – tam získal praktické skúsenosti s pohybom a tréningom, potom nasledovala odborná lekárska erudícia, pri ktorej získal anatomické a fyziologické poznatky. Následné štúdium a spojenie metodík ako je učenie Jandu a Lewita o svaloch a fasciách, reťazenie porúch, škola chrbtice, Brüggerova metodika, metodika PNF, neuromuskulárna aktivácia a dynamická neuromuskulárna stabilizácia mu umožnilo vyvinúť úžasný terapeutický prístup, ktorý u nás, po náležitej príprave pacienta, realizujeme.

SM metodika pracuje s miernou záťažou – s elastickými lanami. Počas cvičenia dochádza k aktivácii špirálových svalových reťazcov. Sú to štyri na seba nadväzujéce reťazce z fascií a svalov, ktoré sa dve vinú z prednej strany tela a dve zo zadnej. Vybrané cviky tieto špirály aktivujú. Vďaka nim sa učíme držať vzpriamený stoj a začneme aj správne chodiť. Už od školského veku, a potom aj v dospelosti z nás väčšina žije sedavým spôsobom života – teda preťažujeme statické svaly (svaly zabezpečujúce sed a stoj). Statické svaly sa skracujú, a preto sa naše vzpriamené držanie tela mení – predsunutá hlava, oslabená stena brušná, zakrivený chrbát. Prenáša sa aj do chôdze a ostatných pohybových aktivít, z čoho vznikajú problémy typu nesprávne dýchanie, nesprávny sed, nesprávne dvíhanie, ploché nohy… Predstava autora tejto metodikyje, že cvičením metódy SM vyťahujeme chrbticu späť do vertikály. Vďaka miernemu odporu elastického lana posilňujeme. Spevňujeme svaly chrbta, brucha a zadku, potrebné nielen pri držaní vzpriameného stoja, ale aj pri chôdzi. Cvičením sa navyše naťahujú prsné a bedrovo-stehenné svaly, ktoré majú tendenciu skracovať sa.

Postup u nás je taký, že najprv analyzujeme poruchu, potom “pripravíme” svaly skrátené a oslabené na to, aby sme ich mohli “vyvážiť” a následne používame SM metodiku – a to buď individuálne alebo skupinovo.

prof. Gúth

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.