Manipulačná terapia

Manipulačná terapia

Manipulačná terapia je špeciálna forma liečby vykonávaná vyškoleným lekárom. Po stanovení diagnózy sa pomocou nárazového manévru rukami terapeuta ošetrujú funkčné kĺbové blokády, ktoré sú bolestivé a obmedzujú pohyb. Tento druh terapie vedie k zlepšeniu pohyblivosti a zmierneniu bolesti.

Cieľ manipulačnej terapie

Cieľom manipulačnej terapie je uvoľnenie pohybového segmentu, najmä v oblasti chrbtice, a obnova vôle kĺbov. Terapeut sa tiež zameriava na úpravu svalového napätia, čím sa dosahuje celkové zlepšenie funkcie pohybového aparátu. Terapia pomáha pri zmiernení blokád, hyperalgických zón a svalových spazmov.

manipulačná terapia
Manipulačná terapia

Princíp manipulačnej techniky

Predpätie a uvoľnenie blokády

Manipulačná technika pracuje na princípe vytvorenia tzv. predpätia, po ktorom nasleduje uvoľnenie blokády rýchlym pohybom v cielenom smere. Tento pohyb je vykonávaný v malom rozsahu a s malou silou. Mobilizácia predchádza manipulácii a pomáha zmierniť blokádu, čo umožňuje efektívnejšie uvoľnenie.

Úprava svalového napätia

Manipulačná terapia nielen uvoľňuje blokády, ale aj upravuje svalové napätie. Tým sa dosahuje lepšia rovnováha a funkcia svalov, čo prispieva k celkovému zlepšeniu pohyblivosti a zmierneniu bolesti.

Výhody manipulačnej terapie

Zlepšenie pohyblivosti

Manipulačná terapia pomáha zlepšiť pohyblivosť kĺbov a chrbtice. Uvoľnenie blokád umožňuje lepší pohyb a zmiernenie obmedzení.

Zmiernenie bolesti

Terapia je efektívna pri zmiernení bolesti spôsobenej funkčnými kĺbovými blokádami a svalovými spazmami. Rýchly a cielený pohyb terapeuta pomáha uvoľniť bolestivé body a hyperalgické zóny.

Prevencia ďalších patologických zmien

Pravidelná manipulačná terapia môže pomôcť predchádzať ďalším patologickým reflexným zmenám, ktoré môžu viesť k vzniku nových bolestivých bodov a svalových spazmov.

Kedy je manipulácia nevhodná

Manipulačná terapia nie je vhodná pre všetkých pacientov. Kontraindikácie zahŕňajú závažné degeneratívne ochorenia, infekcie, zlomeniny a ďalšie stavy, ktoré môžu byť zhoršené manipuláciou. Vždy je dôležité konzultovať s lekárom pred začatím liečby.

prof. Gúth

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.