Kaltenbornova metodika

Kaltenbornova metodika: Efektívna liečba vertebrogénnych porúch

Úvod do Kaltenbornovej metodiky

Kaltenbornova metodika je špeciálna zostava troch cvikov určená na liečbu vertebrogénnych porúch chrbtice. Táto technika je navrhnutá tak, aby uvoľnila mäkké blokády v určitých pohybových segmentoch chrbtice a zároveň zabránila ich recidíve. Pomocou pomalých a kontrolovaných pohybov môžeme dosiahnuť výrazné zlepšenie mobility a zníženie bolesti.

Výhody Kaltenborn techník

Kaltenborn techniky umožňujú:

Kaltenborn terapia v praxi

Zostava cvikov

Zostava pozostáva z troch základných cvikov, ktoré sa vykonávajú v štyroch rôznych polohách. Každá poloha zabezpečuje cielený pohyb v konkrétnom úseku chrbtice, čo umožňuje efektívne zacielenie na problematický segment.

Kineziologický poznatok

Vrchol pohybu, teda maximálny bod možného pohybu, je vždy v precvičovanom úseku chrbtice. Toto je kľúčové pre zabezpečenie účinnosti Kaltenbornovej metodiky.

Kalterbornova metodika
Kalterbornova metodika

Cviky pre strednú a hornú driekovú chrbticu

Východisková poloha

Podpor kľačmo:

Pohybové fázy

Flexia a extenzia:

Inklinácie:

Rotácie:

Napríklad: stredná a horná drieková chrbtica

  1. a) Východisková poloha: Podpor kľačmo, HK v šírke pliec, ruky smerujú kolmo na podložku (poloha štvornožky), stehná s trupom a s predkolením tvoria pravý uhol.
  2. b) Pohyb:
  3. Flexia a extenzia – flexia s nádychom sa strieda s extenziou spojenou s výdychom (guľatenie a prehýbanie chrbta).
  4. Inklinácie – hlava, trup, prsty rúk a predkolenie sa otáčajú na súhlasnú stranu – nádych, východisková poloha – výdych. Pohyb sa vykonáva striedavo vľavo a vpravo.
  5. Rotácie – pacient striedavo upažuje vzad PHK (ĽHK) a súčasne za ňou otáča hlavu s trupom – nádych (pri pohľade zhora trup a HK tvoria pravý uhol), východisková poloha – výdych.

Kaltenborn terapia je osvedčenou metódou na riešenie vertebrogénnych porúch chrbtice. Pravidelné cvičenie podľa tejto metodiky môže výrazne zlepšiť mobilitu a znížiť bolesť v problematických oblastiach.

prof. Gúth

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.