Jazda na koni a chrbtica

Z hľadiska chrbtice nemá jazda na koni pretekárske zameranie. Je to jedna z aktivít, ktorú ti odporúčam nielen z dôvodu psychickej relaxácie, ale aj ako prevenciu bolestí chrbtice. Liečebná forma jazdy na koni sa nazýva hippoterapia. Je originálnou metódou ovplyvňujúcou celý pohybový systém. Na rozdiel od širokého spektra skonštruovaných pomôcok používaných v rehabilitácii hippoterapia využíva pôsobenie živej bytosti – koňa. Tým je jej pôsobenie omnoho komplexnejšie.

Naší predkovia na Slovensku si jazdili veselo na koni už pred štyritisíc rokmi. Archeológovia nachádzajú po tejto ich činnosti rozličné čiastky postroja, zubadlá, ostorhy a podobne. Prvé zobrazenie jazdca poznáme zo strieborných biatekov razených našími Keltami v Bratislave v druhom storočí pred Kristom. Je zaujímavé, že aj prvý liečebný predpis, napísaný na Slovensku, sa viaže k jazde na koni. Rímsky cisár Marcus Aurelius počas vojenského ťaženia napísal na brehoch Hrona knihu „Hovory k sebe“, v ktorých píše: „…pokiaľ ti lekár predpíše liečebnú jazdu na koni alebo studený kúpeľ vo vani…“ Toto bolo napísané už v druhom storočí po Kristovi na Slovensku! Jazdilo sa vtedy bez strmeňov! Ostrohy síce mali, ale strmene nie. K ich zavedeniu prišlo na Slovensku asi v siedmom storočí po Kristovi. Jazdci získali v tomto momente úžasnú stabilizačnú oporu – a mohlo sa vo vojnách „veselo zabíjať“ ďalej. Zavedenie strmeňa možno z vojenského hľadiska prirovnať použitiu falangy, kordu alebo guľometa…. Liečebná jazda na koni sa spomína aj s Máriou Teréziou ako aj s Ľudevítom Štúrom.

Vráťme sa však ku škole chrbtice: z biomechanického   pohľadu   ovplyvňovania celého pohybového systému je veľmi účinným faktorom rytmický prenos trojrozmerných pohybových podnetov z chrbta koňa na sedaciu oblasť jazdca. To podmieňuje jeho prirodzené pohybové odpovede. Dochádza k pohybom panvy s následným prenosom na chrbticu, horné končatiny a hlavu. Navodzuje sa veľmi dôležitý skrížený pohybový krokový vzorec (viď vyššie uložené obrázky). Panva sa striedavo predsúva na opačnej strane ako plece, tak ako je to pri prirodzenej ľudskej chôdzi. Aj tým u teba dochádza k náprave svalovej nerovnováhy. Pri pohyboch chrbtice dochádza k zapájaniu osového a osobitne tzv. autochtónneho svalstva pozdĺž chrbtice, ktoré hrá rozhodujúcu úlohu pri správnom držaní tela. Tieto dôležité štruktúry ovplyvňuješ už sedom na pomaly kráčajúcom koni.

Predpokladá sa, že tréningom rovnováhy tela dochádza aj k stabilizácii duševnej rovnováhy. Keďže sedenie na idúcom koni vôbec nie je jednoduché a je fyzicky náročné, musíš s ním začínať postupne. Spočiatku má trvať len 10 – 15 minút 1 – 2-krát týždenne. Postupne ho predlžujeme a až neskôr pridávame klus, cval, prípadne prvky športovej voltíže, pri ktorej robíme stoj, lastovičku a iné prvky na idúcom koni. Na plemene koňa nezáleží, dôležité sú jeho individuálne charakterové a krokové kvality.  Pri sede na koni musíš dodržiavať základné pravidlá korektného sedu, kedy dochádza k najlepšiemu využívaniu pohybových podnetov smerujúcich z koňa na jazdca. Musíš sedieť vzpriamene, nehrb sa. Temeno hlavy je najvyšším bodom tvojho tela. Myslená priamka prechádza oblasťou uší, bedrového a členkového kĺbu. Bedrové a kolenné kĺby sú mierne zohnuté. Nesmieš byť strnulý, ale uvoľnený.

Prof. Gúth

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na profantonguth@gmail.com.