Hydrokinezioterapia

Hydrokinezioterapia je pohybová liečba vo vodnom prostredí. Táto publikácia je vydaná po dvadsatich rokoch v druhom vydaní, je určená pre študujúcich v oblasti rehabilitácie, v rámci ktorej pacientov je hydrokinezioterapia prínosom. Jej vydanie si vynútili potreby praxe, ktorá v našich podmienkach často zaostáva za súčasnými reálnymi možnosťami. Hydrokinezioterapia sa veľmi dynamicky rozvíja, čoho výsledkom je nielen vznik rôznych špecializácií, ale i rôznych škôl. Naše doterajšie skúsenosti, ktoré boli rozšírené pobytom na renomovaných pracoviskách, ako i poznatky z literatúry nás podnietili k tomu, aby sme sa pokúsili priblížiť informácie o súčasných možnostiach tejto formy liečebnej rehabilitácie od základných pravidiel až po popis jednotlivých techník. Pretože realizačným výstupom by malo byť sprístupnenie tejto progresívnej liečebnej formy pacientom, jednotlivé kapitoly sú venované chorobným stavom, ktoré sú v praxi pre hydrokinezioterapiu najčastejšie indikované. V závere sú naviac uvedené ďalšie diagnózy, u ktorých sú s hydrokinezioterapiou dobré skúsenosti. Fotografie, ktoré sú doplnením textu, majú pomôcť k návodu na aplikáciu rôznych techník a cvičení, ktoré sa pri určitých chorobných stavoch najčastejšie využívajú. Nedajú sa však aplikovať paušálne, vždy je potrebné vychádzať z aktuálneho zdravotného stavu pacienta. To, ako sa uvedené návody dajú rozšíriť a modifikovať, závisí od skúseností a vynachádzavosti terapeutov.
Studené kúpele ordinované lekárom spomína už rímsky cisár Marcus Aurélius vo svojej knihe Hovory so sebou, ktorú napísal počas vojenského ťaženia niekde v oblasti slovenskej rieky Hron. Cvičenie vo vode pri „paralýze“ odporúčal stredoveký lekár Caelius Aurelianus v 4. storočí.
Prvé moderné využitie cvičenia vo vode v budove bolo použité koncom minulého storočia na klinike v Petrohrade ako „kineto-terapeutické kúpele“.
Hydrokinezioterapia ako metóda i názov má americký pôvod. Charles L. Lowman z Los Angeles počas návštevy Chicaga v roku 1924 videl v Spauldingovej škole pre choré deti cvičiť niekoľko detí v drevenej nádrži.
Liečebné účinky cvičenia vo vode:
a) zmiernenie bolesti,
b) svalová relaxácia,
c) zlepšenie alebo udržanie rozsahu pohybu kĺbov,
d) reedukácia funkcie postihnutých svalov,
e) zlepšenie cirkulácie,
f) strata strachu z funkčných aktivít a
g) udržanie alebo zlepšenie rovnováhy, koordinácie a postoja.

Autori: Juraj Čelko, Janka Zálešáková, Anton Gúth

Vydavateľstvo: LIEČREH
Rukopis posúdili: Oľga Madajová, Mária Štefíková
Grafická úprava: Anton Gúth
Technická spolupráca: Alena Horňáková, Mária Kapitánčiková, Marta Bezáková,  Radka Poláčková a Oľga Čelková
Sadzba: Tono Gúth a Summerhouse

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.