Freemannova metodika

Freemanova metodika: Komplexná terapia pre stabilitu a pohyblivosť

Úvod do Freemanovej metodiky

Freemannova metodika je špeciálna terapeutická technika zameraná na obnovenie stability a pohyblivosti kĺbov a svalov. Táto metodika zahŕňa cvičenia, ktoré sa zameriavajú na postavenie končatín a trupu, a tým zabezpečujú optimálne fungovanie celého pohybového systému.

Postavenie končatín a trupu

Noha

Pri freemannovej terapii je kľúčové obnovenie vnútornej klenby nohy. Cviky sa sústreďujú na tzv. „malú nohu“, čo znamená izolovanú kontrakciu svalu m. quadratus plantae bez pomoci flexorov prstov. Dôležité je, aby sa noha dotýkala podložky pätou, vonkajšou hranou a valom pod prstami, kde je najvyššia koncentrácia mechanoreceptorov.

Koleno

Koleno je počas cvičení vo flexii 30 – 60° a v extrarotácii asi 15°. Toto nastavenie zabezpečuje stabilitu kolenného kĺbu. Každé zaťaženie, ktoré vedie k varozite, je náročné zvládnuť kvôli slabým laterálnym stabilizačným silám. Naopak, zaťaženie vedúce k valgozite je ľahšie zvládnuteľné vďaka silnej skupine pes anserinus.

Trup

Postavenie trupu nie je fixné a závisí od konštitúcie pacienta. Dôležité je zabezpečiť pevné postavenie jednotky noha – členok – koleno a pokiaľ možno, dodržať prirodzené zakrivenie chrbtice v sagitálnej rovine.

Freemannova metodika
Freemannova metodika

Postup cvičenia

Nácvik „malej nohy“

  1. Sedadlo: Nácvik „malej nohy“ v sede.
  2. Postoj: Vzpriamený postoj, nohy rozkročené na šírku bedrových kĺbov. Vytvorenie „malej nohy“.
  3. Predsúvanie tela: Napriamené telo (trup a dolné končatiny súčasne) predsúvame vpred o 5 – 10 cm po dobu 10 sekúnd, následne sa vraciame do vzpriameného postoja. Cvik opakujeme aspoň 5-krát.
  4. Kolená: Kolená sú v miernej flexii a tlačené do strán. Opakujeme postup popísaný v bode 3.

Postupné sťažovanie cvičenia

  1. Krokové postavenie: Sagitálna os tela v krokovom postavení.
  2. Postoj na jednej nohe: Precvičovanie stability na jednej nohe.
  3. Nestabilné plochy: Prechod na nestabilné plochy (matrac, vankúš).
  4. Cvičenie na nestabilných plochách: Naskakovanie na nestabilné plochy – oboma nohami alebo jednou nohou.

Opakovaním týchto cvičení dochádza k zautomatizovaniu pohybov a zlepšeniu pohybových stereotypov. Dôležité je maximálne sústredenie sa na cvičenie, čo prispieva k riadeniu pohybov z podkôrových centier a zabraňuje únave mozgovej kôry.

Freemann techniky sú účinným nástrojom na udržiavanie rovnováhy a stability celého pohybového systému. Pravidelné cvičenie podľa tejto metodiky môže výrazne zlepšiť funkciu kĺbov a svalov, a tým prispieť k celkovému zlepšeniu pohybovej schopnosti.

prof. Gúth

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.