Dynamický sed na gumenej lopte

Dynamický sed na gumenej lopte alebo PC vankúši od firmy Pro Kinesis (ktorý ti môže rehabilitačný lekár predpísať na účet posiťovne) za stolom optimalizuje nielen sed v každom momente pri zmene pozície, ale precvičuje zároveň aj striedavé zapínanie súhlasne pôsobiacich svalov a protismerne pôsobiacich svalov ako pri výcviku rovnováhy. Možno ich odporúčať najmä mladým pri písaní domácich úloh ako výbornú prevenciu vzniku možných porúch.

Podobné pochody sa odohrávajú aj na špeciálnych stoličkách s nestabilnou plochou pre sed alebo v sedle koňa pri jazdení.

Sed na klačadle

Kľačadlo je ideálna pomôcka na zaujatie  odporúčanej pozície medzi sedom a kľakom. Zošikmenie sedacej plochy napomáha  správnemu klopeniu panvy – aby sa dostala do horizontálnej roviny. Tým  sa zosúladí postavenia celej chrbtice – stáva sa zabezpečenou.

Pokiaľ máš ťažkosti s chrbticou, máš určite aj skrátené a oslabené svaly – preto by si mal s dlhým sedením na kľačadle zo začiatku problémy. Po zvládnutí školy chrbtice môžeš čas sedenia na kľačadle postupne predĺžiť. Zákonník bezpečnosti pri práci dovoľuje v práci sedieť na jednej stoličke v jednej polohe maximálne 2 hodiny.

Pri dodržiavaní vyššie popísaných zásad môžeš v sede zvládnuť aj časovo náročnú prácu a taktiež stereotypne sa opakujúcu prácu. Takáto práca je niekedy fyzicky mimoriadne náročná. Keď sa robila napríklad analýza práce pracovníčky v pokladni supermarketu, dokázalo sa, že zdvihne a preloží  behom hodiny až jednu tonu výrobkov…

Prof. Gúth

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.