Čo riešime v ambulancii?

Jednotlivcom vieme ponúknuť riešenie ich zdravotných problémov, ktoré bývajú dôsledkom jednostranných a monotónnych pracovných činností, vykonávaných dlhodobo a väčšinou v pribehu celého pracovného dňa, alebo môžu byť dôsledkom pracovného úrazu, operácie alebo ako dôsledok straty mobility s prichádzajúcim vekom.

ZAOBERÁME SA:

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.