Akupunktúra

Akupunktúra je v Slovenskej republike odborom medicíny a oficiálne ju môžu vykonávať iba špeciálne vzdelaní lekári.

Realizácia klasickej akupunktúry sa robí vpichom špeciálnych tenkých ihiel. Akupunktúra sa môže robiť aj laserovým lúčom (pri laseropunktúre) do presne stanovených akupunktúrnych bodov, ktoré sa nazývajú aktívne body. Aktívne body majú spojitosť s inými štruktúrami v tele (svaly, kĺby, vnútorné orgány) alebo funkciami organizmu. Preto pri ich poruchách, alebo pri ochoreniach bývajú citlivé na tlak. Alebo naopak pri ich podráždením možno liečebne pôsobiť na príslušný orgán či jeho funkciu. Vo včasnom (tzv. funkčnom) štádiu ochorenia dokážeme pomocou akupunktúry vyliečiť ochorenie a úplne obnoviť zdravie. U pokročilejších (chronických alebo štrukturálnych) ochorení síce nevyliečime, ale dokážeme pomocou akupunktúry (vďaka jej upokojujúcemu – protibolestivému, posilňujúcemu, protizápalovému a regulačnému pôsobeniu) zásadným spôsobom ovplyvniť zdravotný stav.

Akupunktúra je liečba, ktorá upravuje a usmerňuje priebeh biologických dejov, zvyšuje obranyschopnosť organizmu, čím pozitívne pôsobí na ochorenia. Pri niektorých z týchto ochorení súčasná medicína zlyháva. Akupunktúru možno použiť aj vtedy, keď chorý nemôže užívať lieky kvôli ich alergickému účinku.

Akupunktúra ovplyvňuje človeka doslova po každej stránke – aj telo, aj dušu. Na rozdiel od viacerých medikamentov s vedľajšími účinkami, je bezpečná a pritom aj účinná. Nemá vedľajšie účinky.  Toto všetko platí, keď ju realizuje špeciálne vyškolený lekár u vyšetreného pacienta.

Akupunktúra dosahuje úspechy v liečbe, diagnostike a prevencii asi 350 rozličných ochorení. Uvedieme aspoň niektoré – najčastejšie: bolesti hlavy, tváre, kĺbov, krížov a chrbtice, migréna, poúrazové a pooperačné bolesti a ostatné bolestivé stavy, neurózy, poruchy hybnosti končatín a svalové spazmy, poruchy spánku, stavy po náhlych príhodách mozgových, bolesti a vertebrogénne ochorenia chrbtice, lumboischiadický, cervikobrachiálny a cervikokraniálny syndróm, artrózy, artritídy a iné choroby kĺbov, periarthritis humeroskapularis, tzv. tenisový lakeť, syndróm karpálneho tunela a osteoporóza.

Súčasne treba konštatovať aj to, že u nás vykonávaná moderná akupunktúra nemá nič spoločné s New Age či ezoterikou a nepoužíva nijaké magické rituály či praktiky.

prof. Gúth

Objednajte sa!


Objednajte si u nás procedúru, cvičenie alebo vyšetrenie.

Objednať sa u nás môžete telefonicky na +421 949 282 000 alebo emailom na ambulancia@rehabilitacia.sk.